הוראות הפעלת מכונת הלחמה 2 LM

לקוח יקר,

רכשת מכונת הלחמה 2 LM. מכונה יחודית שהותאמה במיוחד לתנאי הארץ.

על מנת שהמכונה תשמש אותך נאמנה לאורך השנים, יש לדאוג כי לאחר השימוש תישמר נקייה ויבשה.

מומלץ לרסס את החלקים הנעים בתרסיס 40 - WD או בחומר דומה לו.

הוראות התקנה

1. יש לקבע את המכונה לכלי הרכב עמו אתה עובד באמצעות ברגים של 8 מ"מ. יש לוודא שאין מגע ישיר בין המכונה לבין ספק הזרם על מנת למנוע קצר. למטרה זו נעשו רגליות המכונה מחומר מבודד.

2. ניתן לקבע את המכונה ללוח עץ (מתאים לעבודה בשדה).

3. חבר את כבל ההתנעה של מצבר הרכב (אדום +, שחור -) למכונה. במקרה של קיבוע המכונה לרכב, עדיף לחבר כבלים המותאמים לברגי המכונה.

הוראות חיבור

1. הזז את ידית ההפעלה שמאלה.

2. מקם את יחידת היישור (יחידת היישור הנה היחידה עם המנוע) בין שתי הקלמרות השמאליות ואת יחידת ההלחמה בין שתי הקלמרות הימניות, כשיחידת היישור ויחידת ההלחמה מוטות אחורנית.

3. פתח את הקלמרות והתאם את האינסרטים לקוטר הצינור הדרוש בהתאם לצילום המצורף.

4. תפוש את הצינור בעזרת הקלמרות (בדפינה) כשהצינור בולט 2.5 ס"מ מכל צד כלפי מרכז המכונה.

5. מקם את יחידת היישור במרכז המכונה. אחוז בידך הימנית בידית יחידת היישור באופן יציב ובידך השמאלית אחוז בידית ההפעלה. בעזרת אגודל ידך הימנית לחץ על כפתור ההפעלה (כפתור ההפעלה הוא הכפתור הירוק) לחיצות קצרות תוך הזזת יחידת היישור ימינה ושמאלה וקירוב הצינורות בעזרת ידית ההפעלה.

6. הזז את יחידת היישור בחזרה למקומה הקודם (בין שתי הקלמרות השמאליות).

7. בעזרת ידית ההפעלה, הבא את הצינורות אחד מול השני. יש לוודא כי הצינורות מיושרים ומונחים במקביל זה לזה. במקרה של צינור עקום מאד, ניתן לשחרר צד אחד של הקלמרות ולסובב קלות את הצינור על מנת להגיע למצב מקביל של קצות הצינור. במידת הצורך, ניתן לשוב על פעולה היישור.

8. הבא את יחידת ההלחמה למרכז המכונה.

9. הזז את ידית ההפעלה ימינה עד למגע של קצות הצינור ויחידת ההלחמה והוסף לחץ לפי העמודה של "לחץ חימום" בטבלה המצורפת (כל שנתה על הסרגל מ 1- עד 6 מייצגת 1 ק"ג).

10. נעל את כפתור הנעילה באמצעות סיבובו ימינה (כפתור הנעילה הוא הכפתור השמאלי השחור שעל יד ידית ההפעלה). די בחצי סיבוב קל לשם פתיחת הכפתור או סגירתו.

11. השתמש בטבלה המצורפת לשם קביעת זמנים לחימום הצינור.

12. פתח את כפתור הנעילה ובזריזות, בעזרת ידית ההפעלה, הרחק מעט את קצות הצינור. הבא את יחידת ההלחמה למקומה ההתחלתי וסגור את המכונה לפי העמודה "לחץ חיבור" בטבלה וסגור את כפתור הנעילה.

13. השתמש בעמודה של "זמן קירור" שבטבלה לשם המתנה עד להתמצקות החיבור.

14. פתח את הקלמרות והוצא את הצינור שחובר.

אזהרה:

חום גוף החימום מגיע ל 230 מעלות צלזיוס ויש להזהר מפני מגע בגוף.

על עוד המתח מחובר למכונה, גוף החימום פועל. יש לנתק את המתח בגמר העבודה.

בהצלחה !!!

© כל הזכויות שמורות


פרופיל חברה
מלחם צינורות LM2
הוראות הפעלה
צור קשר